Hoofdstukken

Contact

De Schoolstarterskit is een initiatief van VBS en bureau Common Ground.

VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Wij zijn belangenbehartiger, helpdesk en verbinder. Veel van onze leden zijn eenpitters, kleine schoolbesturen en scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. VBS komt op voor het waarborgen van de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen.

Bureau Common Ground is een onderzoeks- en adviesbureau voor het onderwijs. We voeren projecten uit die complex zijn en moed vragen, en hebben ons gespecialiseerd in burgerschapsonderwijs en een lerend stelsel. We geloven dat het mogelijk is om het systeem weer te laten werken voor docenten en leerlingen, in plaats van andersom. Dat doen we in al onze projecten, trainingen en onderwijsprogramma’s. De kennis die we opdoen, delen we vervolgens in publicaties.

VBS Helpdesk

070 – 331 52 15

VBS begeleidt en adviseert mensen die een zelfstandige school willen starten. We hebben ervaring in alle procedurele en juridische aspecten van het proces, en maken in korte tijd inzichtelijk of een nieuw initiatief kans van slagen heeft en wat er voor nodig is.

Wat kan VBS voor jou betekenen?

  • Inschatten kans van slagen
  • Sparringpartner en procesbegeleider
  • Delen van ons brede netwerk
  • In contact brengen met VBS-specialisten
  • Juridisch advies

Stuur een e-mail naar: de VBS Helpdesk

Nienke Daniels

VBS Helpdesk