Hoofdstukken

Contact

De Schoolstarterskit is een initiatief van VBS en bureau Common Ground.

VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Wij zijn belangenbehartiger, helpdesk en verbinder. Veel van onze leden zijn eenpitters, kleine schoolbesturen en scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. VBS komt op voor het waarborgen van de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen.

Bureau Common Ground is een onderzoeks- en adviesbureau voor het onderwijs. We voeren projecten uit die complex zijn en moed vragen, en hebben ons gespecialiseerd in burgerschapsonderwijs en een lerend stelsel. We geloven dat het mogelijk is om het systeem weer te laten werken voor docenten en leerlingen, in plaats van andersom. Dat doen we in al onze projecten, trainingen en onderwijsprogramma’s. De kennis die we opdoen, delen we vervolgens in publicaties.

VBS - Ben Mom

06-53607917

Ben Mom (netwerkregisseur VBS) begeleidt en adviseert mensen die een zelfstandige school willen starten. Hij heeft decennialange ervaring in alle procedurele en juridische aspecten van het proces, en maakt in korte tijd inzichtelijk of een nieuw initiatief kans van slagen heeft en wat er voor nodig is.

Wat kan Ben voor jou betekenen?

  • Inschatten kans van slagen
  • Sparringpartner en procesbegeleider
  • Delen van zijn brede netwerk
  • In contact brengen met VBS-specialisten
  • Juridisch advies

Stuur een e-mail naar: bmom@vbs.nl

Ben Mom

Netwerkregisseur VBS