Hoofdstukken

Contact

De Schoolstarterskit is een initiatief van VBS en bureau Common Ground.

VBS is een vereniging van algemeen bijzondere scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.Veel van onze leden zijn kleinere schoolbesturen en scholen met een eigen (pedagogische) identiteit. VBS komt op voor de vrijheid van onderwijs: het recht van ouders om kinderen te laten onderwijzen op een manier die past bij hun opvattingen.

Bureau Common Ground doet actie-onderzoek naar het creëren van een lerend onderwijsstelsel. Door weerbarstige problemen vanuit de praktijk op te lossen, onderzoeken we hoe het onderwijsstelsel goed onderwijs faciliteert of juist in de weg zit. Die kennis gebruiken we om zowel het stelsel als de onderwijspraktijk te verbeteren. Bureau Common Ground is gespecialiseerd in burgerschapsonderwijs en passend onderwijs.

VBS - Ben Mom

06-53607917

Ben Mom (netwerkregisseur VBS) begeleidt en adviseert mensen die een zelfstandige school willen starten. Hij heeft decennialange ervaring in alle procedurele en juridische aspecten van het proces, en maakt in korte tijd inzichtelijk of een nieuw initiatief kans van slagen heeft.

Wat kan Ben voor u betekenen?
>Inschatten kans van slagen
>Opstellen leerlingprognoses
>Juridisch advies

Stuur een email naar: bmom@vbs.nl

Ben Mom

Netwerkregisseur VBS

VBS - Edward Moolenburgh

070 331 52 52

Edward Moolenburgh (directeur VBS) begeleidt en adviseert scholen bij governance vraagstukken. Of het nu gaat om een nieuwe school stichten of om bestuurlijke samenwerking hij weet altijd de juiste vragen te stellen, om zo de belangrijkste valkuilen te vermijden.

Wat kan Edward voor u betekenen?

>Opstellen statuten
>Adviseren governance structuur in verschillende fasen van de school
>Adviseren bestuurlijke ontwikkeling en bestuurlijke samenwerking

Stuur een email naar: emoolenburgh@vbs.nl

Edward Moolenburgh

Directeur VBS

Bureau Common Ground - Bram Eidhof

06-26710088

Bram Eidhof is oprichter van bureau Common Ground, heeft de Schoolstarterskit bedacht en met Ben Mom en Edward Moolenburgh geschreven. Zijn expertise ligt op het gebied van burgerschapsonderwijs, schoolconcepten en passend onderwijs. Hij onderzoekt, bouwt en onderneemt actie. Samen met docenten, schoolleiders en onderwijsorganisaties.

Wat kan Bram voor u betekenen?

>Advies over burgerschapsonderwijs: van visie tot praktijk
>Advies over het ontwikkelen van een onderwijsvisie of schoolconcept

Stuur een email naar: bram@bureaucommonground.nl.

Bram Eidhof

Schoolstrijd