Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Internetconsultatie advieskader inspectie voor nieuwe scholen

De Onderwijsinspectie gaat vanaf komend voorjaar een oordeel geven over de verwachte onderwijskwaliteit van nieuwe scholen. Voor deze wettelijke taak is conceptadvieskader opgesteld, dat tot 17 september openstaat voor internetconsultatie.

Deze wettelijke adviestaak van de inspectie volgt uit de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen, dat in mei 2020 door de Eerste Kamer is aangenomen. De inspectie toetst bij een aanvraag voor een nieuwe school de te verwachten onderwijskwaliteit. De inspectie kijkt bij het onderzoek naar:

  • Inhoud van het onderwijs
  • Zicht op ontwikkeling van de leerlingen
  • Ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
  • Inrichting van de onderwijstijd
  • Burgerschapsonderwijs
  • Vormgeving van de bestuursstructuur

Tot 17 september staat het advieskader via internetconsultatie open voor feedback. . Het advieskader wordt na de internetconsultatie definitief vastgesteld en gepubliceerd op de website van de inspectie. In de consultatie worden twee vragen gesteld:

  1. Heeft u reacties op het waarderingskader (hoofdstuk 3)?
  2. Heeft u reacties op de normering en oordeelsvorming (hoofdstuk 4)?

De internetconsultatie staat op https://www.internetconsultatie.nl/advieskader. VBS zal ook op de consultatie reageren. Laat ons jouw visie weten via communicatie@vbs.nl.
(27-08-2020)

Gerelateerd