Hoofdstukken
Terug naar overzicht

‘Je beseft niet wat je te wachten staat bij het oprichten van een nieuwe school’

De nieuwe school Klein Rotterdam opent op 31 augustus voor het eerst de deuren. Basisschool Klein Rotterdam heeft de ambitie met partners in en om de school samen te werken aan een leer- en ontwikkelcommunity. ‘Vernieuwing, verandering en verbetering is lastig binnen bestaande besturen en scholen. Daarom hebben we besloten zelf een school op te richten’, vertelt initiatiefnemer Nick Zuidam in een interview:

Waarom richten jullie Klein Rotterdam, locatie Zevenkamp op?
‘Mede-initiatiefnemer Stefanie Langelaar en ik merkten dat kinderen andere onderwijsbehoeften hebben. Stefanie is onderwijsprofessional en geïnteresseerd in 10-14-scholen. Vanuit mijn jarenlange onderwijservaring in verschillende (directie)functies weet ik dat vernieuwing, verandering en verbetering lastig is binnen bestaande besturen en scholen. Daarom hebben we besloten zelf een school op te richten. We zijn onderzoeken gaan lezen en andere vernieuwingsscholen gaan bezoeken. Als eerste basisschool zijn we lid van de Vereniging Agora (‘De bedenkers van Agora willen een leeromgeving die kinderen motiveert en recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Ieder kind leert op zijn of haar manier. Bron: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/) en werken we met ontwikkelingsgericht onderwijs.’

Vanuit welke onderwijsvisie werkt Klein Rotterdam?
‘We hebben de ambitie om een onderwijsaanbod voor 0-18 jaar te bieden en om met partners in het gebouw en in de omgeving samen te werken in een leer- en ontwikkelcommunity. Ook is de ambitie om in het gebouw een aanbod te hebben tussen 7.00-23.00 uur, we willen echt van en in de wijk zijn en de wereld in voor ontmoeting en excursies en stages.

We beginnen als basisschool voor kinderen van 4-10 jaar (later groeien we door naar 12 jaar), na de kerstvakantie komen daar peutergroepen van 2-4 jaar bij en daarna opvang van 0-2 jaar. Over een aantal jaar willen we ook leerlingen van 12-18 jaar ontvangen én op meer locaties scholen openen. We gaan verder dan een IKC met een opvang-, welzijn- en cultuuraanbod, waarbij we ook kijken wat mogelijk is voor ouders die een zzp-plek in het gebouw willen.

Leerlingen krijgen een persoonlijke leerroute op naam. We kijken naar de leervragen van kinderen: waar ligt de belangstelling van een kind? Daarnaast werken we met projecten en thema’s waarbij de leervragen van kinderen ook aan bod komen. Bij het aanbod van taal/rekenen krijgen kinderen instructie op hun niveau en mogen ze kiezen of ze dit met elkaar of alleen doen.’

Waar staan jullie nu in het proces?
‘Je beseft niet wat je te wachten staat en wanneer je wat in orde hebben bij het oprichten van een nieuwe school. Voor een brin-nummer moet je eerst met de inspectie in gesprek. We zijn bezig met huisvesting, internet en telefonie, met leerlingen en personeel werven, met de inrichting, het onderwijsaanbod, verzekeringen, bestuur en toezicht. We dachten in januari een gebouw te hebben, maar dat werd verkocht door de woningbouw. Nu hebben we een gebouw met groot achterstallig onderhoud. De gemeente biedt ons tienduizend euro aan, terwijl volgens deskundigen vijf tot acht ton nodig is. We zijn in onderhandeling, maar daar kunnen we niet op wachten. Als het brandveilig en technisch in orde is, gaan we open.’

Hoe lopen de inschrijvingen?
‘Ouders vinden het lastig hun kind in te schrijven als er nog geen school of lokaal te zien is. Maar steeds meer mensen kennen ons en praten over ons. We verwachten met 15 kinderen te starten. Andere scholen merken dat ouders over ons praten en dat sommigen zich inschrijven. We zitten in de wijk Zevenkamp, waar krimp is, dus de andere scholen in Zevenkamp en omliggende wijken bekijken ons met argusogen. Andere besturen en scholen zitten niet te wachten op een nieuwe school.’

Wat vind je van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen?
‘De wet geeft meer mogelijkheden om iets te veranderen in het onderwijs. Het is van belang als school onderscheidend onderwijs te bieden, zodat ouders wat te kiezen hebben. Voor ons als startende school is het belangrijk dat we onder de nieuwe wet acht in plaats van vijf jaar de tijd krijgen om de stichtingsnorm te halen, die is 303 leerlingen in Rotterdam.’

Schoolstarterskit.nl
VBS is al decennialang betrokken bij veel initiatieven voor nieuwe scholen. Ben Mom, netwerkregisseur bij VBS, begeleidt namens VBS veel ouderinitiatieven om scholen op te richten. Wilt u meer weten over schoolstichting of heeft u zelf een initiatief? Neem contact op met de VBS Helpdesk: 070-331 52 15, helpdesk@vbs.nl
(26-08-2020)

Gerelateerd