Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Kamer stemt voor Meer ruimte voor nieuwe scholen

De Tweede Kamer heeft 1 oktober ingestemd met het Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. De Kamer nam enkele amendementen aan over onder meer marktonderzoek, ouderbetrokkenheid en medezeggenschap, en het tegengaan van segregatie. VBS is voorstander van het Wetsvoorstel omdat het bijdraagt aan de kwaliteit, diversiteit en innovatievermogen van het Nederlandse scholenbestand.

De Kamer nam een amendement aan dat ouderverklaringen de voorkeur hebben om belangstelling van ouders voor een nieuwe school te meten. Marktonderzoek mag alleen in nog nader uit te werken bepaalde gevallen worden ingezet. VBS pleitte eerder voor het voorkomen van ongelijkheid tussen schoolstichters met en zonder financiële middelen.

Ouderbetrokkenheid en MR
Daarnaast bepaalde de Kamer dat initiatiefnemers van een nieuwe school bij hun aanvraag moeten aangeven hoe de ouderbetrokkenheid is georganiseerd in de oprichtingsfase. Ook moeten ze vermelden hoe de medezeggenschap kan worden vormgegeven gelijk na start van de bekostiging, en hoe de school verwacht samen te werken met de kinderopvang.

Segregatie
Om segregatie tegen te gaan moeten scholenstichters aangeven hoe ze afspraken over voor- en vroegschoolse educatie en onderwijsachterstandenbeleid denken uit te voeren als de school er is. De Kamer wil dat er toezicht blijft bestaan op nieuwe initiatieven tussen de toekenning van de bekostiging en de daadwerkelijke start van de school.

Eerste school
De eerste school in een nieuwe wijk hoeft geen openbare school te zijn. Een amendement om dat af te dwingen haalde geen Kamermeerderheid.

Modernisering en innovatie
Het wetsvoorstel stelt de vrijheid van onderwijs centraal en zorgt tegelijkertijd voor gewenste modernisering, vindt VBS. Daarbij biedt Meer ruimte voor nieuwe scholen nog meer ruimte voor innovatie van ons onderwijsbestel. De wet maakt het mogelijk om binnen wettelijke eisen invulling te geven aan het onderwijs dat het beste bij de leerlingen past. Er kan zo nog meer onderwijsvernieuwing ontstaan die, zoals de ervaring leert, op den duur zijn weg vindt naar het bestaande onderwijs.
Lees ons volledige standpunt over het Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen.
(02-10-2019)

Gerelateerd