Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Kamermeerderheid voor Meer ruimte voor nieuwe scholen

De Tweede Kamer gaat instemmen met het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Deze conclusie kan worden getrokken na het debat over deze wet op 12 september 2019. Of deze conclusie ook voor de Eerste Kamer gaat gelden, is nog niet duidelijk.

De regeringspartijen en SGP hebben in het debat hun steun uitgesproken. Voor PvdA, GroenLinks en SP is steun afhankelijk van de vraag in hoeverre het wetsvoorstel de tweedeling in het onderwijs niet zal vergroten.
Naast het gevaar van een toenemende tweedeling, werd stilgestaan bij de vraag of de eerste nieuwe school in een nieuwe wijk een openbare moet zijn. Ja, menen de linkse partijen, nee, meent de minister: immers, gekeken moet worden naar de daadwerkelijke belangstelling van ouders.

Andere punten die aan bod kwamen:
• Hoe weten we of een nieuwe school voldoende kwaliteit zal leveren? Moeten nieuwe onderwijsconcepten niet eerst wetenschappelijk worden bewezen
• De positie van een gemeente: moet die ja of nee een adviesrecht krijgen (nee, aldus de minister, want zou ongrondwettelijk zijn)
• De mogelijkheden voor een school om uit een schoolbestuur te stappen
• Hoe kan worden voorkomen dat we te maken krijgen met ‘pop-up-scholen’
• Is de inspectie voldoende toegerust om haar taak uit te voeren
• Welke eisen worden gesteld aan burgerschap en hoe kan daarop worden ingegrepen als scholen er zich niet aan houden
• Ouderverklaringen en marktonderzoek

In totaal werden meer dan twintig amendementen ingediend. Een aantal hiervan kunnen naar mening van minister Slob de wet versterken. Deze week stuurt hij een brief naar de Kamer waarin hij uitgebreid op de amendementen ingaat. Op 24 september 2019 wordt over de wet en de amendementen gestemd.

Tijdens het debat was VBS-directeur Edward Moolenburgh te gast bij Dit is de dag op Radio 1 over het wetsvoorstel. Luister het item ‘Moet er meer ruimte komen voor nieuwe scholen?‘ terug.

(16-09-2019)

Gerelateerd