Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Meer ruimte voor nieuwe scholen uitgesteld

De behandeling van het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen door de Eerste Kamer is als gevolg van de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Voor initiatiefnemers van nieuwe scholen start de nieuwe systematiek hierdoor op zijn vroegst per 1 juni 2021, mits de Eerste Kamer instemt. VBS is voorstander van het wetsvoorstel omdat het bijdraagt aan de kwaliteit, diversiteit en innovatievermogen van het Nederlandse scholenbestand.

Het wetsvoorstel stelt de vrijheid van onderwijs centraal en zorgt tegelijkertijd voor gewenste modernisering, vindt VBS. Daarbij biedt Meer ruimte voor nieuwe scholen nog meer ruimte voor innovatie van ons onderwijsbestel. De wet maakt het mogelijk om binnen wettelijke eisen invulling te geven aan het onderwijs dat het beste bij de leerlingen past. Er kan zo nog meer onderwijsvernieuwing ontstaan die, zoals de ervaring leert, op den duur zijn weg vindt naar het bestaande onderwijs.

Meer weten over schoolstichting?
VBS is al decennialang betrokken bij veel initiatieven voor nieuwe scholen. Ben Mom, netwerkregisseur bij VBS, begeleidt namens VBS veel ouderinitiatieven om scholen op te richten. Wilt u meer weten over schoolstichting of heeft u zelf een initiatief? U vindt op deze website meer informatie over het oprichten van een school en hoe VBS u daarbij kan helpen. Ook kunt u contact opnemen met de VBS Helpdesk: 070-331 52 15, helpdesk@vbs.nl
(15-04-2020)

Gerelateerd