Hoofdstukken

Ons aanbod

VBS ondersteunt al meer dan 100 jaar initiatiefnemers met het opstarten van scholen die passen bij de VBS-uitgangspunten. Sommige initiatieven zijn uitgegroeid tot bloeiende scholen.
Op deze website, schoolstarterskit.nl, vind je wat er nodig is om een school te stichten. Hiermee ondersteunen wij initiatiefnemers met informatie over het proces, wet- en regelgeving en geven een aantal handige links. We bieden je gratis en onbeperkt toegang tot schoolstarterskit.nl.
Er zijn globaal twee fasen in schoolstichting te onderscheiden:

1. Aanvraag en samenstellen dossier voor goedkeuring minister. In hoofdstuk 2 ‘Op weg naar een school’ is hierover informatie te vinden.
Neem contact op met VBS via helpdesk@vbs.nl voor mogelijkheden en condities van onze betrokkenheid in deze fase.

2. Na goedkeuring door de minister. Hoofdstuk 3 ‘Start van de school’ gaat dieper in op de te zetten stappen na goedkeuring.
De onderwijswereld is complex, zeker voor beginners. Op diverse terreinen, zoals HRM-beleid, financiën, bestuur en toezicht, burgerschap en onderwijskundig beleid, bestaan aparte (wettelijke) regelingen. Daarnaast zijn scholen verplicht een veelheid aan beleidsplannen, documenten, contracten en notities over de interne en externe organisatie, materiële en financiële zaken, personeel, kwaliteit, leerlingenzorg en het relatienetwerk te hebben. Het is niet altijd eenvoudig zicht te krijgen op al deze zaken en helder onderscheid te maken tussen wettelijke verplichtingen vanuit de overheid en de beleidskeuzes van de school.

VBS helpt scholen die passen bij haar uitgangspunten hiermee. We hebben diverse (wettelijk verplichte) protocollen ter beschikking waar we met jou op verder kunnen bouwen.
Heb je goedkeuring ontvangen en wil je nagaan wat we voor elkaar kunnen betekenen? Heb je advies, begeleiding, sparring of coaching nodig op specifieke onderdelen? Ben je geïnteresseerd in een (aspirant-)lidmaatschap zodat je volledig gebruik kan maken van wat VBS haar leden biedt? Neem contact op met VBS via helpdesk@vbs.nl voor mogelijkheden en condities.