Hoofdstukken

Het stichten van een school begint met een idee, dat steeds grotere vormen aanneemt. Van idee naar onderwijsvisie naar praktische uitwerking tot een concrete school. Om succesvol te zijn kan een sparringpartner, een procescoördinator of ondersteuning op deelgebieden (financiën, communicatie, …) een groot verschil maken.

VBS ondersteunt al 100 jaar initiatiefnemers met het stichten van scholen. Sommige initiatieven zijn nu uitgegroeid tot bloeiende scholen. Bij VBS krijg je eerlijk advies gebaseerd op kennis en ervaring. Daarbij denken we in mogelijkheden en niet in beperkingen.

Algemene uitgangspunten
VBS kan jou helpen in alle fasen van schoolstichting. Wij kennen de wet- en regelgeving en het proces van schoolstichting van binnen en buiten. VBS weet de weg en heeft de do’s en don’ts in de vingers. We ondersteunen je bij de diverse onderdelen zoals het leggen van contacten in het voedingsgebied.

Maak een vrijblijvende afspraak. In een gesprek van een uur verkennen we met elkaar de mogelijkheden en geven we aan wat we voor je kunnen betekenen. Het is gemakkelijk als je ons van te voren het kennismakingsformulier stuurt zodat wij ons vast voor kunnen bereiden.

Begeleiding ‘Visie op onderwijs’
De kwaliteit van het onderwijs is de basis van een goede school. Bij het uitwerken van pedagogiek en didactiek kan VBS je in contact brengen met organisaties en leden. Burgerschapsonderwijs, passend onderwijs, leerlingvolgsystemen, inrichting van het onderwijs en inhoud van het onderwijs. Voor ieder onderwerp kunnen wij een breed netwerk aanspreken. Ook kunnen we je helpen bij het omzetten van ideeën in daadwerkelijke plannen en noodzakelijke documenten in het vervolgtraject.

Begeleiding ‘Op weg naar een school’
Vanuit het gesprek is een aanbod gekomen voor de eerste fase ‘Op weg naar een school’. Wij begeleiden je stap voor stap door het hele proces. We fungeren als sparringpartner en aanjager. Ook coördineren we de eventuele begeleiding op specifieke onderdelen. We brengen je ook in contact met collega-initiatiefnemers die al dan niet al een stapje verder zijn. Ons netwerk is jouw netwerk.

In deze fase van ‘Op weg naar een school’ is ook specifieke expertise nodig. We noemen er drie:

Belangstellingsmeting
De belangstellingsmeting is de basis van het succes van de stichting. Zonder ouderverklaringen en later leerlingen, geen school. Een heldere omschrijving van het initiatief en een duidelijke communicatiestrategie zijn hierbij onontbeerlijk. VBS werkt hiervoor samen met communicatiepartner die kennis en ervaring heeft van innovatieve projecten, communicatie- en verandercampagnes, het onderwijsveld en de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen.

Gesprek met de Inspectie van het Onderwijs
De aanvraag dient te voldoen aan de zes wettelijke deugdelijkheidseisen en wordt getoetst door de onderwijsinspectie. VBS kan meelezen en meedenken bij de beschrijving van de deugdelijkheidseisen en kan ook sparringpartner zijn bij de voorbereiding van het gesprek met de inspectie.

Governance
Een heldere organisatie met duidelijke afspraken of met andere woorden een toegankelijke en duidelijke governance voorkomt problemen in de toekomst. VBS begeleidde veel scholen en organisaties om de scheiding tussen functies van het bestuur en het toezicht daarop duurzaam vorm te geven. Als sparringpartner maar ook bij het opstellen van statuten en na goedkeuring van het initiatief met overige reglementen en het managementstatuut. En natuurlijk is er daarbij niet alleen aandacht voor de structuur maar ook voor de cultuur.

Begeleiding ‘Start van de school’
En dan is het zo ver, je initiatief is goedgekeurd en de school mag open. VBS en haar partners kunnen ervoor zorgen dat de school ook daadwerkelijk van start gaat. En dat niet alleen! VBS-scholen zijn zeer divers van aard waardoor we kennis hebben van vele vormen van schoolinrichting. We delen graag de vele mogelijkheden met je. Daarnaast is ons netwerk, jouw netwerk.

Het samenstellen van de formatie, de bekwaamheid van het personeel, veiligheid van leerlingen, meerjarenbegroting en huisvesting zijn enkele voorbeelden van onderwerpen waar wij je meer kunnen ondersteunen. Sparring en het maken van documenten behoren daarbij. We inventariseren met jou de behoeften. En vanzelfsprekend zetten we daarvoor onze specialisten in. Financieel gezond beleid vraagt namelijk een goede professionele basis vanaf de start om maar een voorbeeld te noemen.

We hebben diverse (wettelijk verplichte) protocollen ter beschikking waar we graag met jou op verder bouwen. Deze stellen we trouwens kosteloos ter beschikking als je met ons samenwerkt.

Kosten
VBS is een ledenorganisatie. Afhankelijk van het onderwerp en de omvang van de dienstverlening stellen wij een passende offerte op. De tarieven worden bepaald op grond van een mogelijk aspirant lidmaatschap of niet.