Hoofdstukken

ExpeditieWijz

Kim Huiskes

Oprichter, directeur-bestuurder en leerkracht

Na de herfstvakantie in 2020 ging basisschool ExpeditieWijz in Hengelo van start. De school is opgericht door Monique Engberink en Kim Huiskes. ‘In de naam ExpeditieWijz zit het woord expeditie, dat onderzoeken, ontdekken en ervaren betekent. En je wordt wijzer van leren en onderzoeken.’   

‘Bij veel scholen zie je ze methodisch werken, al jarenlang aan dezelfde doelen vasthouden en dat iedereen in hetzelfde tempo mee moet. Of dat de juiste manier is om de natuurlijke ontwikkeling van kinderen te volgen, vragen we ons af’, vertelt Kim Huiskes, samen met Monique Engberink is ze oprichter, directeur-bestuurder en leerkracht van ExpeditieWijz.

Huiskes: ‘Wij bieden onderwijs dat aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van kinderen. Ieder kind/mens ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier. Het is belangrijk dat kinderen weer hun talenten gaan ontdekken in eigen tempo. Ieder kind volgt bij ons zijn of haar eigen ontwikkelingslijn op alle gebieden. Daar hebben we ons aanbod op aangepast.’

ExpeditieWijz biedt kinderen een rijke, betekenisvolle leeromgeving, waarin sociale interacties plaatsvinden en waar ze uitgedaagd worden. ‘Ze ontwikkelen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om in de huidige samenleving te kunnen functioneren. Zo groeien kinderen uit tot liefdevolle, autonome en betrouwbare mensen, die integer zijn en verantwoordelijkheid nemen’, zegt ze.

Kieskarren
De school werkt projectmatig met Jeelo dat wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, taal, rekenen en Engels combineert. ‘Nu zijn kinderen bijvoorbeeld bezig met de seizoenen en hoe je het weer meet. Daar kun je ook een taal- en rekenopdracht aan koppelen door ze een regenmeter te laten maken. Elke dag staan er ‘kieskarren’ klaar, met taal-, reken en motorische opdrachten. Denk hierbij aan zand, klei, knippen/plakken en puzzels. Zo worden kinderen geprikkeld om aan de slag te gaan.’

Op expeditie
De school gaat op expeditie, zoals de naam al aangeeft. ‘We betrekken graag de maatschappij bij het onderwijs. We proberen in contact te komen met verschillende bedrijven die in de omgeving van de school liggen. Zodat kinderen hier opdrachten kunnen uitvoeren en andere kennis kunnen vergaren.’

Voor de herfstvakantie is de school gestart met 5 leerlingen en tot de zomervakantie groeien ze door tot 25 kinderen. Het streefcijfer is 253 kinderen na 8 jaar. ‘Het is geen verkeerde tijd om te starten met een nieuwe school’, merkt Huiskes. ‘De nieuwe generatie ouders denkt dat het anders mag en kan in het onderwijs, niet meer klassikaal. Negen van de tien ouders die een kijkje in school nemen, melden hun kind aan.’

Gebouw
‘In het huidige pand kunnen we niet blijven. Het is lastig een geschikt gebouw te vinden dat past je onderwijsconcept. We hebben de gemeente moeten overtuigen dat een geschikt gebouw echt van belang is om uit te kunnen stralen wat je wilt. Hopelijk kunnen we in augustus starten in een pand dat past bij onze visie. Wij hebben een mooi, oud industrieel pand op het oog dat samen met een culturele en creatieve instelling gebruikt kan worden.’

VBS heeft ExpeditieWijz ondersteund in het startproces. Heb je zelf interesse in het starten van een nieuwe school. Kijk dan op www.schoolstarterskit.nl of mail naar Ben Mom. 
(08-06-2021)

 

Meer leden aan het woord

School de Pol

Het Eiland van Groningen bevatte al een kinderopvang-nieuwe-stijl. ‘We waren eigenlijk nog lang niet klaar als kinderen op hun vierde jaar overstapten naar school’, vertelt Eefke Meijer, medeoprichter van School de Pol. Daarom is er sinds dit schooljaar ook een school.

De Nieuwe Linde

Oisterwijk krijgt na zomer 2021 een nieuwe basisschool: De Nieuwe Linde. Het bestuur hoopt met twee of drie groepen te starten. ‘Wij gaan het wiel niet opnieuw uitvinden, we willen alleen onderwijs brengen dat er nu niet is in Oisterwijk.’

De Zeeridder

De Zeeridder is de eerste vrijeschool in Bergen op Zoom. De school startte in augustus 2020 binnen de Stichting Abbo. Hiermee zijn alle scholen van deze stichting door ouders opgericht. Lees het artikel uit De VBS.

Klein Rotterdam

De nieuwe school Klein Rotterdam van Stichting Groos opent op 31 augustus voor het eerst de deuren. Basisschool Klein Rotterdam heeft de ambitie met partners in en om de school samen te werken aan een leer- en ontwikkelcommunity. ‘Vernieuwing, verandering en verbetering is lastig binnen bestaande besturen en scholen. Daarom hebben we besloten zelf een school op te richten’, vertelt initiatiefnemer Nick Zuidam in een interview:

Montessori Kind Centrum LEF

LEF heet de innovatieve montessorischool van Stichting Monton die in augustus opende in de Utrechtse wijk Overvecht. Directeur Selma Niland straalt als ze praat over de oprichting van Montessori Kind Centrum LEF. ‘Het is prachtig om een school neer te zetten voor kinderen in een andere wijk, waar behoefte is aan meer onderwijsplekken’, vertelt Niland. Ze is directeur van montessorischool Arcade in Utrecht Leidsche Rijn en werkt een dag per week aan de oprichting van LEF.

Klein Amsterdam

In Amsterdam Noord startte in augustus 2018 basisschool Klein Amsterdam. Medeoprichter en toekomstig schoolleider Eva Vesseur was in de aanloop onder meer bezig met het werven van leerlingen. ‘Ik drink heel veel koffie met jonge ouders.’

IKC Hei & Bos

De enige school in Hoenderloo sloot drieënhalf jaar geleden. ‘We verhuisden naar Hoenderloo en na de geboorte van onze dochter was de school dicht’, vertelt Inge Bodingius bestuurslid van IKC Hei & Bos. Dat gold voor meer ouders en samen besloten ze een nieuwe school op te richten.

HAPPY KIDS Basisschool Xperience

HAPPY KIDS Basisschool Xperience in Utrecht opende in januari 2017 de deuren als particuliere basisschool en krijgt sinds augustus 2018 overheidsfinanciering. ‘Onze school is een antwoord op de roep om vernieuwend onderwijs vanuit de samenleving en oplossing voor de mismatch met passend onderwijs voor (hoog)begaafden. Er is veel frustratie en verdriet onder veelal onbegrepen hoogbegaafde kinderen en hun ouders’, vertelt directeur en oprichter Sella van de Griend.