Hoofdstukken

Klein Rotterdam

Nick Zuidam

Initiatiefnemer

De nieuwe school Klein Rotterdam van Stichting Groos opent op 31 augustus voor het eerst de deuren. Basisschool Klein Rotterdam heeft de ambitie met partners in en om de school samen te werken aan een leer- en ontwikkelcommunity. ‘Vernieuwing, verandering en verbetering is lastig binnen bestaande besturen en scholen. Daarom hebben we besloten zelf een school op te richten’, vertelt initiatiefnemer Nick Zuidam in een interview:

Waarom richten jullie Klein Rotterdam, locatie Zevenkamp op?
‘Mede-initiatiefnemer Stefanie Langelaar en ik merkten dat kinderen andere onderwijsbehoeften hebben. Stefanie is onderwijsprofessional en geïnteresseerd in 10-14-scholen. Vanuit mijn jarenlange onderwijservaring in verschillende (directie)functies weet ik dat vernieuwing, verandering en verbetering lastig is binnen bestaande besturen en scholen. Daarom hebben we besloten zelf een school op te richten. We zijn onderzoeken gaan lezen en andere vernieuwingsscholen gaan bezoeken. Als eerste basisschool zijn we lid van de Vereniging Agora (‘De bedenkers van Agora willen een leeromgeving die kinderen motiveert en recht doet aan de verschillen tussen kinderen. Ieder kind leert op zijn of haar manier. Bron: https://www.verenigingagoraonderwijs.nl/) en werken we met ontwikkelingsgericht onderwijs.’

Vanuit welke onderwijsvisie werkt Klein Rotterdam?
‘We hebben de ambitie om een onderwijsaanbod voor 0-18 jaar te bieden en om met partners in het gebouw en in de omgeving samen te werken in een leer- en ontwikkelcommunity. Ook is de ambitie om in het gebouw een aanbod te hebben tussen 7.00-23.00 uur, we willen echt van en in de wijk zijn en de wereld in voor ontmoeting en excursies en stages.

We beginnen als basisschool voor kinderen van 4-10 jaar (later groeien we door naar 12 jaar), na de kerstvakantie komen daar peutergroepen van 2-4 jaar bij en daarna opvang van 0-2 jaar. Over een aantal jaar willen we ook leerlingen van 12-18 jaar ontvangen én op meer locaties scholen openen. We gaan verder dan een IKC met een opvang-, welzijn- en cultuuraanbod, waarbij we ook kijken wat mogelijk is voor ouders die een zzp-plek in het gebouw willen.

Leerlingen krijgen een persoonlijke leerroute op naam. We kijken naar de leervragen van kinderen: waar ligt de belangstelling van een kind? Daarnaast werken we met projecten en thema’s waarbij de leervragen van kinderen ook aan bod komen. Bij het aanbod van taal/rekenen krijgen kinderen instructie op hun niveau en mogen ze kiezen of ze dit met elkaar of alleen doen.’

Waar staan jullie nu in het proces?
‘Je beseft niet wat je te wachten staat en wanneer je wat in orde hebben bij het oprichten van een nieuwe school. Voor een brin-nummer moet je eerst met de inspectie in gesprek. We zijn bezig met huisvesting, internet en telefonie, met leerlingen en personeel werven, met de inrichting, het onderwijsaanbod, verzekeringen, bestuur en toezicht. We dachten in januari een gebouw te hebben, maar dat werd verkocht door de woningbouw. Nu hebben we een gebouw met groot achterstallig onderhoud. De gemeente biedt ons tienduizend euro aan, terwijl volgens deskundigen vijf tot acht ton nodig is. We zijn in onderhandeling, maar daar kunnen we niet op wachten. Als het brandveilig en technisch in orde is, gaan we open.’

Hoe lopen de inschrijvingen?
‘Ouders vinden het lastig hun kind in te schrijven als er nog geen school of lokaal te zien is. Maar steeds meer mensen kennen ons en praten over ons. We verwachten met 15 kinderen te starten. Andere scholen merken dat ouders over ons praten en dat sommigen zich inschrijven. We zitten in de wijk Zevenkamp, waar krimp is, dus de andere scholen in Zevenkamp en omliggende wijken bekijken ons met argusogen. Andere besturen en scholen zitten niet te wachten op een nieuwe school.’

Wat vind je van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen?
‘De wet geeft meer mogelijkheden om iets te veranderen in het onderwijs. Het is van belang als school onderscheidend onderwijs te bieden, zodat ouders wat te kiezen hebben. Voor ons als startende school is het belangrijk dat we onder de nieuwe wet acht in plaats van vijf jaar de tijd krijgen om de stichtingsnorm te halen, die is 303 leerlingen in Rotterdam.’
(26-08-2020)

Meer leden aan het woord

School de Pol

Het Eiland van Groningen bevatte al een kinderopvang-nieuwe-stijl. ‘We waren eigenlijk nog lang niet klaar als kinderen op hun vierde jaar overstapten naar school’, vertelt Eefke Meijer, medeoprichter van School de Pol. Daarom is er sinds dit schooljaar ook een school.

ExpeditieWijz

Na de herfstvakantie in 2020 ging basisschool ExpeditieWijz in Hengelo van start. De school is opgericht door Monique Engberink en Kim Huiskes. ‘In de naam ExpeditieWijz zit het woord expeditie, dat onderzoeken, ontdekken en ervaren betekent. En je wordt wijzer van leren en onderzoeken.’   

De Nieuwe Linde

Oisterwijk krijgt na zomer 2021 een nieuwe basisschool: De Nieuwe Linde. Het bestuur hoopt met twee of drie groepen te starten. ‘Wij gaan het wiel niet opnieuw uitvinden, we willen alleen onderwijs brengen dat er nu niet is in Oisterwijk.’

De Zeeridder

De Zeeridder is de eerste vrijeschool in Bergen op Zoom. De school startte in augustus 2020 binnen de Stichting Abbo. Hiermee zijn alle scholen van deze stichting door ouders opgericht. Lees het artikel uit De VBS.

Montessori Kind Centrum LEF

LEF heet de innovatieve montessorischool van Stichting Monton die in augustus opende in de Utrechtse wijk Overvecht. Directeur Selma Niland straalt als ze praat over de oprichting van Montessori Kind Centrum LEF. ‘Het is prachtig om een school neer te zetten voor kinderen in een andere wijk, waar behoefte is aan meer onderwijsplekken’, vertelt Niland. Ze is directeur van montessorischool Arcade in Utrecht Leidsche Rijn en werkt een dag per week aan de oprichting van LEF.

Klein Amsterdam

In Amsterdam Noord startte in augustus 2018 basisschool Klein Amsterdam. Medeoprichter en toekomstig schoolleider Eva Vesseur was in de aanloop onder meer bezig met het werven van leerlingen. ‘Ik drink heel veel koffie met jonge ouders.’

IKC Hei & Bos

De enige school in Hoenderloo sloot drieënhalf jaar geleden. ‘We verhuisden naar Hoenderloo en na de geboorte van onze dochter was de school dicht’, vertelt Inge Bodingius bestuurslid van IKC Hei & Bos. Dat gold voor meer ouders en samen besloten ze een nieuwe school op te richten.

HAPPY KIDS Basisschool Xperience

HAPPY KIDS Basisschool Xperience in Utrecht opende in januari 2017 de deuren als particuliere basisschool en krijgt sinds augustus 2018 overheidsfinanciering. ‘Onze school is een antwoord op de roep om vernieuwend onderwijs vanuit de samenleving en oplossing voor de mismatch met passend onderwijs voor (hoog)begaafden. Er is veel frustratie en verdriet onder veelal onbegrepen hoogbegaafde kinderen en hun ouders’, vertelt directeur en oprichter Sella van de Griend.