Hoofdstukken
Terug naar overzicht

VBS in Kamer: ‘Wet biedt ruimte voor vernieuwing en diversiteit’

De Tweede Kamer organiseerde een rondetafel-bijeenkomst over het Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. VBS-directeur Edward Moolenburgh was positief over het Wetsvoorstel, maar plaatste enige kanttekeningen bij het meten van ouderbelangstelling en de eisen en procedure van schoolstichting.

VBS behoorde tot de genodigden om haar visie op het Wetsvoorstel te geven. Edward Moolenburgh zei tegen de Kamerleden: ‘VBS is van oudsher veel betrokken bij initiatieven tot schoolstichting. We zijn positief over het wetsvoorstel omdat het ruimte biedt voor vernieuwing en diversiteit.’

Wel plaatste Moolenburgh drie kanttekeningen. In het wetsvoorstel worden tot tevredenheid van VBS ouderverklaringen in ere hersteld om belangstelling bij ouders voor een nieuwe school te meten. Om ouderverklaringen te beperken tot kinderen van 2 en 3 jaar is een begrenzing van de ruimte. ‘Daarom is VBS voorstander van het verruimen van ouderverklaringen naar kinderen van 0-9 jaar. En we willen dat de periode van het invullen van ouderverklaringen niet deels onder de zomervakantie valt.’ Daarnaast pleitte Moolenburgh voor overheidssubsidie voor marktonderzoek via directe meting, zodat ook ouderinitiatieven op deze manier belangstelling kunnen peilen.

Een groot zorgpunt voor VBS zijn de eisen en de lengte van de procedure voor schoolstichting in Meer ruimte voor nieuwe scholen. Moolenburgh gaf in de Kamer aan dat de nieuwe procedure langer wordt dan de huidige. Dat kan niet de bedoeling zijn. ‘VBS is daarom voorstander van een kortere stichtingsprocedure’, zei hij.

Daarnaast zal de Onderwijsinspectie nieuwe initiatieven controleren op kwaliteit. VBS vindt het uiteraard prima dat er kwaliteitseisen worden gesteld (de deugdelijkheidseisen), maar het kan niet zo zijn dat de inspectie bij een negatieve beoordeling een initiatief meteen om zeep helpt. ‘Innovatie gaat geleidelijk en er moet tijdens de stichtingsprocedure ruimte zijn om de plannen te verbeteren’, hield Moolenburgh de Kamerleden voor.

Lees de inbreng van VBS bij de hoorzitting over Meer ruimte voor nieuwe scholen.
(6-12-2018)

Gerelateerd