Hoofdstukken
Terug naar overzicht

VBS vraagt om ontwikkelruimte voor schoolstichters

VBS vindt dat er ontwikkelruimte voor scholen in oprichting moet zijn in het advieskader voor nieuwe scholen van de Onderwijsinspectie. Dit geeft VBS aan in haar reactie op de internetconsultatie voor het Advieskader Inspectie Nieuwe Scholen.

De inspectie gaat vanaf komend voorjaar scholen in oprichting -twee jaar voor de daadwerkelijke start- beoordelen op zes deugdelijkheidseisen. Deze zes eisen moeten allemaal voldoende scoren voor een positief inspectieadvies naar de minister. Dit doet geen recht aan het ondernemende, lerende en ontwikkelende vermogen van een nieuwe organisatie, vindt VBS. Twee jaar voordat een school de deuren opent, kun je niet verwachten dat alle onderliggende zaken al volledig uitgedacht en uitontwikkeld zijn.

Het pleidooi voor ontwikkelingsruimte voor schoolstichters komt eveneens naar voren bij onze vragen over het advieskader. Bij de inhoud van het onderwijs vragen we ons af in hoeverre de inspectie geïnteresseerd is in een aanvullend onderwijsaanbod (zoals lessen in levenshouding, yoga, dans, muziek, mediawijsheid, projectonderwijs) als dit integraal onderdeel uitmaakt van het concept van het nieuwe schoolinitiatief? En in hoeverre dit aanvullende onderwijs het advies kan beïnvloeden?

Ook bij de bestuursstructuur dient twee jaar vooruit gedacht te worden. Een initiatief voor een nieuwe school heeft in het begin van het proces andere kenmerken en structuren nodig dan in de fase van start van de school. Met andere woorden: is er ruimte voor fasering in de bestuursstructuur? Vandaar dat we ervoor pleiten het advieskader niet van tevoren dicht te timmeren en schoolstichters ontwikkelruimte te bieden.

Meer weten over schoolstichting?
VBS is al decennialang betrokken bij veel initiatieven voor nieuwe scholen. Ben Mom, netwerkregisseur bij VBS, begeleidt namens VBS veel ouderinitiatieven om scholen op te richten. Wilt u meer weten over schoolstichting of heeft u zelf een initiatief? U vindt via deze Schoolstarterskit meer informatie over het oprichten van een school en hoe VBS u daarbij kan helpen. Ook kunt u contact opnemen met de VBS Helpdesk: 070-331 52 15, helpdesk@vbs.nl.

Lees hier de volledige reactie van VBS op de internetconsultatie voor het Advieskader Inspectie Nieuwe Scholen.
(17-09-2020)

Gerelateerd