Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen in werking getreden voor vo

De wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is op 1 november 2020 in werking getreden voor het voortgezet onderwijs (op 1 februari 2021 volgt het basisonderwijs). Voortaan moeten initiatiefnemers van nieuwe scholen in het vo met hun aanvraag voldoen aan de wet- en regelgeving van de nieuwe wet. VBS begeleidt al sinds jaar en dag veel ouderinitiatieven om scholen op te richten.

DUO heeft een website gelanceerd ‘Iedereen kan een school starten’ met informatie over de stichtingsprocedure. De website geeft in vijf stappen het proces van schoolstichting weer. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers op DUO.nl een aanvraag indienen, waarna de startprocedure voor oprichting van een school volgens de nieuwe systematiek begint. Als schoolstichters de procedure succesvol doorlopen, kunnen ze in augustus 2023 de deuren openen. Lees hier een overzicht van de belangrijkste veranderingen door de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen.

Bij de nieuwe wet horen ministeriële regelingen over de details van onder meer de stichtingsprocedure, nevenvestigingen, verzelfstandiging en belangstellingsmeting. Deze ministeriële regelingen zijn:

Meer weten over schoolstichting?
VBS is al decennialang betrokken bij veel initiatieven voor nieuwe scholen. Ben Mom, netwerkregisseur bij VBS, begeleidt namens VBS veel ouderinitiatieven om scholen op te richten. Wil je meer weten over schoolstichting of heb je zelf een initiatief? Je vindt via deze website meer informatie over het oprichten van een school en hoe VBS je daarbij kan helpen. Ook kun je contact opnemen met de VBS Helpdesk: 070-331 52 15, helpdesk@vbs.nl.
(02-11-2020)

Gerelateerd