Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Bestaande scholen krijgen ook 8 jaar voor halen stichtingsnorm

Geleidelijk raken meer details bekend over het Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. VBS vindt het positief dat scholen die afgelopen jaren zijn opgericht onder de nieuwe wet ook 8 jaar in plaats van 5 jaar tijd krijgen om de stichtingsnorm te halen. Een knelpunt is de periode voor het verzamelen van ouderverklaringen.

VBS is voorstander van het Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen dat scholen mogelijkheden voor vernieuwing en diversiteit in het onderwijs biedt, en ruimte geeft aan burgerinitiatief. VBS is blij dat basisscholen 8 jaar in plaats van 5 jaar tijd krijgen om de stichtingsnorm te halen. Het ministerie van Onderwijs maakte bekend dat uit de wet volgt dat ook de periode van 8 jaar geldt voor scholen die de afgelopen jaren zijn opgericht. ‘Het is daarbij wel van belang wanneer de wet van kracht wordt, want je kan net pech hebben als je voordien de huidige grens van 5 jaar bereikt’, zegt Ben Mom, die als netwerkregisseur van VBS bij veel ouderinitiatieven is betrokken.

VBS is verheugd over het voorstel om ouderverklaringen in ere te stellen als methode om te bepalen of er voldoende draagvlak is voor stichting van een school. De periode waarin ouderbelangstelling gemeten wordt, is echter een knelpunt. Er wordt een digitaal portaal opengesteld tussen 1 juli en 1 oktober. ‘Deze periode valt grotendeels in de zomervakantie. VBS vindt dat de termijn voor het invullen van ouderverklaringen aangepast moet worden’, stelt Mom.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de Onderwijsinspectie vooraf de kwaliteit van nieuwe initiatieven gaat toetsen. ‘De Onderwijsinspectie zal de 6 wettelijke deugdelijkheidseisen toetsen, is er één onvoldoende dan is het advies aan de Minister van de inspectie negatief, hoorde Mom. VBS vindt dat er erg veel voorwaarden vooraf worden gesteld. ‘Het gevaar is dat nieuwe initiatieven worden afgeschrikt.’

Een aantal initiatiefnemers voor nieuwe scholen vindt de afstandsgrens van 6 kilometer voor het po en 15 kilometer voor het vo voor het meten van ouderbelangstelling te beperkt.

VBS vindt het een bezwaar dat de periode van schoolstichting in het primair onderwijs langer wordt dan onder de huidige wetgeving. ‘Dit kan niet de bedoeling zijn. VBS pleit voor terughoudendheid met het aantal voorwaarden en verkorting van de termijnen’, zegt Mom.

De Tweede Kamer zal binnenkort een hoorzitting over het wetsvoorstel organiseren. Lees het standpunt van VBS over Meer ruimte voor nieuwe scholen.

Gerelateerd