Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Minister Wiersma maakt 31 nieuwe scholen bekend

In de tweede ronde van ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ zijn 31 van 49 aanvragen gehonoreerd. Deze scholen mogen vanaf augustus 2024 hun deuren openen. Het geeft aan dat er behoefte is aan scholen met een eigen karakter en visie.

  • In het po zijn er 37 aanvragen ingediend: 21 voor een nieuw te stichten school, en 16 voor het verzelfstandigen van nevenlocaties. 25 aanvragen zijn goedgekeurd.
  • In het vo zijn er 12 aanvragen ingediend: 10 voor een nieuwe school en 2 voor de splitsing van een bestaande school. 6 aanvragen zijn goedgekeurd.

Dit is de tweede ronde aanvragen onder de nieuwe systematiek. De belangstelling onder ouders en leerlingen én de verwachte kwaliteit van het onderwijs zijn doorslaggevend voor de vraag of een nieuwe school voor bekostiging in aanmerking komt. De aanvragen voor de tweede ronde zijn gedaan vóór november 2022.
Door de nieuwe systematiek zien we meer nieuwe scholen, waaronder veel eenpitters. Hiervoor kwamen er bijvoorbeeld in het primair onderwijs gemiddeld zo’n 10 a 12 scholen per jaar bij. Nu was dat in de eerste ronde 32, en deze ronde 25.

VBS is blij met deze ontwikkeling. De diversiteit in onze samenleving en het gegeven dat ieder kind anders is, vragen om scholen met een eigen karakter en visie. Het eigen karakter komt tot stand wanneer ouders en anderen zelf het initiatief nemen om een school te stichten. Door de vele aanvragen zien we dat daar behoefte aan is. En uit het feit dat veel scholen ook gehonoreerd worden blijkt dat er met zorg, enthousiasme en kennis aan deze scholen wordt gebouwd.

Gerelateerd