Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Vragen Kamerlid over rol burgerschap bij afwijzen nieuwe scholen

Veel nieuwe schoolinitiatieven mogen in 2023 niet van start gaan, maakte het ministerie van OCW onlangs bekend. De reden: de Onderwijsinspectie vond in veel gevallen het burgerschapsonderwijs niet op orde. Tweede Kamerlid Roelof Bisschop stelde deze week een aantal kritische vragen over de gang van zaken.

Bisschop vindt dat de Onderwijsinspectie niet goed heeft gecommuniceerd over procedure, doelen en verwachtingen. De inspectie onderbouwt haar werkwijze summier, paste geen hoor en wederhoor toe en deelde afwijzingen uit zonder uitleg.

De Onderwijsinspectie gebruikte bijvoorbeeld elf bouwstenen voor de beoordeling, alleen staan deze niet in het Advieskader. Ook vindt hij het vreemd dat sommige aanvragen zijn afgewezen omdat burgerschapsonderwijs nog niet op vakniveau zijn uitgewerkt. Volgens hem botst dat met het gegeven dat de wetgever niet bepaalt op welke manier burgerschapsonderwijs wordt vormgegeven.

Het SGP-kamerlid geeft ook aan dat de inspectie te gedetailleerde uitwerking vraagt, terwijl bestaande scholen een jaar langer de tijd krijgen bij de invoering van de nieuwe wet. Daarnaast vindt hij dat goede keuzes voor de uitwerking pas gemaakt kunnen worden in afstemming met personeel en MR.

(14 juni 2022)

Gerelateerd