Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Ga er maar aanstaan: een school starten zonder schoolgebouw

In oktober 2021 kreeg IKC Cadans toestemming om een Integraal Kind Centrum (IKC) te openen in zowel Barendrecht als Berkel en Rodenrijs. Toch duurde het nog negen maanden voordat bekend werd waar beide centra zich konden vestigen. Hierdoor werden veel aanmeldingen geannuleerd en kwamen arbeidscontracten in het geding. Eind augustus kregen beide centra ook pas toegang tot systemen van DUO, wat de start hectisch maakte. Een gesprek met bestuurder Marian Feenstra over de hobbels waar je als starter mee te maken kunt krijgen en het belang van contact met ouders.

IKC Cadans Barendrecht en IKC Cadans Berkel kregen als locatie leegstaande klassen in gebouwen waar reeds een andere school was gevestigd toegewezen van de gemeente. Klassen die op papier leegstonden, maar de werkelijkheid was genuanceerder.

Huisvesting kost tijd

‘Op basis van leegstandcijfers wijst de gemeente vierkante meters toe in een school. De invulling hiervan gaat in overleg met de school die hier al gehuisvest is. In de praktijk blijkt dan vaak dat, ondanks de leegte op papier, de lokalen toch gebruikt worden en verdeeld zijn over het gebouw. Terwijl je als startende school juist aaneengesloten ruimtes wilt, waarbij iedere school zijn eigen gedeelte heeft en zich kan onderscheiden. Goede afspraken maken over het gebruik van een aula, speellokaal, bergruimte en buitenruimte gaat bovendien niet vanzelf. Zeker niet als een schoolbestuur het niet eens is met de inwoning.’

‘Er is veel tijd gaan zitten in het rondkrijgen van de huisvesting’, vat Feenstra samen. ‘De gemeente heeft veel gedaan om dit in goede banen te leiden. Toen de kogel eenmaal door de kerk was, ging het vlot met bijvoorbeeld de sleutel van het gebouw, wifi- en alarmcode. Dat we pas enkele weken voor het openen van de schooldeuren te horen kregen waar we ons mochten vestigen, heeft ons wel aanmeldingen gekost. Dat je geen locatie hebt is een grote onzekere factor voor ouders, die op een bepaald moment toch knopen moeten doorhakken. Als startende school moet je hier rekening mee houden, het kan in je nadeel werken.’

Laat toegang tot systemen van DUO
Iets wat ook ruim negen maanden heeft moeten wachten, is de toegang tot een aantal essentiële systemen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). ‘Dit is zo ingericht door de overheid. Het maakt dat je pas enkele weken voordat je je deuren opent bepaalde informatie zoals een onderwijskundig rapport kunt opvragen, maar ook gegevens over zij-instromers pas dan kunt invullen. In de aanloop naar de opening en ook in de eerste weken van het schooljaar is de directrice hier heel druk mee geweest, met het aanvragen en invullen van benodigde informatie. Dat had ze natuurlijk veel liever al eerder gedaan.’

Arbeidscontracten in het geding
‘Door de vele vooraanmeldingen zijn we in februari al gestart met het werven van leerkrachten. Er was genoeg animo, ik vermoed door de opzet van het onderwijs zoals wij dat bieden: integratie van onderwijs en kinderopvang op basis van het bioritme van kinderen. alsook dat we 51 weken per jaar open zijn. Dit maakt dat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en ontwikkeling. Ook het samenwerken in een Unit team met een taakverdeling o.b.v. talent en interesse spreekt aan. Fijn natuurlijk in tijden van lerarentekort, maar toen door het uitblijven van huisvesting aanmeldingen werden geannuleerd, namen de zorgen toe. Konden we de leerkrachten voldoende werk bieden? Gelukkig bleek dit wel het geval; een startende school heeft een steile leer- en ontwikkelcurve. Er is veel te doen, ontdekken, ontwikkelen en communiceren. Daar is nu tijd voor.

TIP! Betrek ouders erbij
‘In de aanloop naar de opening hebben we heel veel tijd gestoken in het contact met ouders van potentiële leerlingen. We hebben informatiemomenten en wen-ochtenden georganiseerd, en hebben de ouders goed op de hoogte gehouden rondom de ontwikkeling van de huisvesting. Dit werd niet alleen gewaardeerd, je bouwt zo ook een band op.’

Hoe IKC Cadans Barendrecht en Berkel het eerste schooljaar ervaren, deelt VBS in haar media

Gerelateerd