Hoofdstukken
Terug naar overzicht

Nieuwe regels voor stichten van een school

Door de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen kunnen initiatiefnemers voor een nieuwe school vanaf 1 juni 2021 voor het eerst volgens de nieuwe oprichtingsprocedure beginnen. Hieronder de belangrijkste veranderingen van de nieuwe wet op een rij.

Geen erkende richting meer
Het oprichten van een bijzondere school kan nu alleen op basis van een erkende richting als protestants-christelijke, rooms-katholiek en algemeen bijzonder. Een school hoeft onder de nieuwe wet geen richting meer te hebben. Het wordt bijvoorbeeld mogelijk een school op te richten op basis van een pedagogisch-didactisch concept.

Overleg met betrokkenen
Initiatiefnemers hoeven andere betrokkenen nu niet uit te nodigen voor overleg over een nieuwe school. Straks moeten schoolstichters eerst overleggen met bestaande schoolbesturen, het samenwerkingsverband en de gemeente.

Belangstelling meten
Wie nu een school wil openen maakt een prognose van toekomstige leerlingaantallen. Volgens de nieuwe systematiek meten de oprichters de belangstelling van ouders via ouderverklaringen. In uitzonderlijke gevallen kan ook marktonderzoek worden uitgevoerd, bijvoorbeeld om belangstelling te meten voor een school in een nieuwbouwwijk.

Stichtingstermijn
Nieuwe scholen krijgen onder de nieuwe wet 8 jaar de tijd, in plaats van de huidige 5 jaar, om de stichtingsnorm te halen. Dit geldt met terugwerkende kracht ook voor scholen die de afgelopen jaren de deuren openden.

Onderwijskwaliteit
Op dit moment beoordeelt de Onderwijsinspectie de onderwijskwaliteit nadat de school begonnen is. Volgens de nieuwe systematiek gaat de inspectie vooraf beoordelen of de nieuwe school voldoet aan eisen voor de onderwijstijd, de onderwijsinhoud en burgerschapsonderwijs.

Bestuurders
De bestuurders van het nieuwe schoolbestuur moeten voortaan een verklaring omtrent het gedrag kunnen overleggen. Een bestuur mag geen nieuwe school starten als het in de afgelopen vijf jaar een school heeft geleid die wegens zeer zwakke kwaliteit is gesloten of een onherroepelijke aanwijzing van de minister heeft ontvangen.

Initiatiefnemers die vanaf 1 juni 2021 melden dat zij volgens de nieuwe systematiek een nieuwe school willen openen, kunnen in augustus 2023 starten als ze de procedure succesvol doorlopen.

Meer weten over schoolstichting?
VBS is al decennialang betrokken bij veel initiatieven voor nieuwe scholen. Ben Mom, netwerkregisseur bij VBS, begeleidt namens VBS veel ouderinitiatieven om scholen op te richten. Wilt u meer weten over schoolstichting of heeft u zelf een initiatief? U vindt via de Schoolstarterskit meer informatie over het oprichten van een school en hoe VBS u daarbij kan helpen. Ook kunt u contact opnemen met de VBS Helpdesk: 070-331 52 15, helpdesk@vbs.nl

(28-05-2020)

Gerelateerd