Hoofdstukken
Terug naar overzicht

School stichten is een recht van ouders

Ouders hebben het recht zelf een school te stichten op basis van hun religieuze, pedagogische of levensbeschouwelijke overtuiging. Met die insteek breekt Edward Moolenburgh, directeur van VBS, in tijdschrift Didactief een lans voor de vrijheid van onderwijs.

Moolenburgh staat samen met Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Lisa Westerveld (GroenLinks) in de rubriek ‘Rondom het binnenhof’. Hij betoogt dat het niet alleen van deze tijd is dat ouders de mogelijkheid hebben een school te stichten, maar gaat nog een stap verder: het is een recht, dat onder andere is vastgelegd in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.

Daarnaast gaat hij in op het wetsvoorstel dat ter modernisering van schoolstichting voorligt, geeft ouders de ruimte ook op basis van een pedagogisch-didactisch concept een school te stichten. ‘Dit vinden wij belangrijk, net als respect voor verschillende levensbeschouwingen.’

Een door ouders gestichte school is vaak een overzichtelijke organisatie met korte lijnen, waarbij ouders een rol in bestuur of intern toezicht vervullen, geeft Moolenburgh aan. ‘Deze menselijke maat draagt bij aan de verbinding tussen school, leerling en ouders.’
(27-6-2019)

Gerelateerd